Tomáš Vančo

spolupracovník

Kontaktné údaje

E: tomas.vanco@korpus.juls.savba.sk, tomas.vanco@juls.savba.sk
T: +421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 102
Miestnosť: 2

Profil pracovníka

Významné ocenenia

2005
Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu)

Profily pracovníka na iných stránkach